Code of conduct

Sådan arbejder vi

Som en troværdig og ansvarsbevidst samarbejdspartner har vi fokus på etiske, sociale og miljømæssige forhold.

Troværdighed og omdømme

Vores profil udgøres af vores medarbejdere, som forventes at udvise integritet, ansvarlig adfærd og handlinger samt optræde loyalt overfor virksomhed, kunder og samarbejdspartnere i alle forretningsaktiviteter.

Vi vil til enhver tid overholde gældende love, regler, konventioner og relevante anbefalinger fra internationale organisationer. Vi forventer, at samtlige medarbejdere efterlever disse regelsæt og retningslinjer og er bevidste om, at følger af lovbrud kan få indflydelse på deres ansættelsesforhold.

Vi udøver diskretion og fortrolighed ved håndtering af kompromitterende materiale, såvel internt som eksternt.

Menneskerettigheder

Vi efterlever internationalt vedtagne konventioner for humanitære rettigheder og tager afstand fra tvangs- og børnearbejde af enhver art.

Vi kræver, at vores leverandører og underentreprenører efterlever samme konventioner. Enhver forretningsaftale vil, ved brud på disse konventioner, blive bragt til ophør.

Diskrimination

Vi accepterer ikke diskrimination og overgreb på baggrund af køn, nationalitet, race, hudfarve, kultur, religion, handicap, alder, seksuel orientering mv. i forbindelse med ansættelse, uddannelsesmuligheder, forfremmelse, afskedigelse eller forretningsaktiviteter.

Miljø

Vi tilstræber at indkøbe så miljøvenligt, som det er driftsøkonomisk forsvarligt, for at sikre en bæredygtig udvikling.

Vi sikrer bevaring af ressourcer og øger vores konkurrenceevne ved at minimere påvirkningen af miljøet og bedre ressourcestyring, fx ved at reducere vand- og elforbrug, begrænse udledningen af skadelige stoffer og partikler, sortere affald mv.

Arbejdsmiljø

Vi prioriterer arbejdsmiljø og sikkerhed for firmaets medarbejdere højt. Vi går ikke på kompromis med arbejdsmiljøet for at løse en arbejdsopgave, og vi sikrer vores medarbejdere en kontinuerlig udvikling af deres kompetencer. Lederen har ansvaret for medarbejderne, men alle er forpligtet til at tage ansvar og samarbejde for at skabe forbedringer og forebygge skader af enhver art.

Forretningsprincipper

Vi tilbyder eller modtager ikke gaver, invitationer o. lign. af en størrelse eller karakter, som kan efterlade kunden, samarbejdspartneren eller os selv med et upassende indtryk af formålet, eller som på anden måde kan påvirke forretningsaftaler.

Interessekonflikter

Vi benytter ikke forretningsmuligheder eller materiel, som tilhører vores samarbejdspartnere, til på egne eller families vegne at drive selvstændige forretningsaktiviteter.
Vi vil til stadighed arbejde på løbende forbedringer for samtlige ansatte og reducere risici og farer. Denne Code of conduct gælder for samtlige medarbejdere i Cobalch ApS.