Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser
For alle ordre og leverancer er de almindelige NORDISKE LEVERINGSBETINGELSER NL01 gældende, såfremt intet andet måtte fremgå af nedennævnte punkter, eller i øvrigt skriftligt aftalt mellem køber og sælger.

Tilbud
Tilbud er gældende i 30 dage fra tilbudsdatoen medmindre andet er anført i tilbudet.
Ret til mellemsalg forbeholdes.

Priser
Tilbudte priser er beregnet for levering ab lager i Kvistgård.
Alle priser er excl. moms. Vi forbeholder os ret til, at regulere tilbudte priser, såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse sker ændringer i offentlige afgifter – herunder toldsatser – ændringer i valutakurser på mere end +/- 2 %, samt overenskomstmæssige stigninger i arbejdslønninger.

Levering
Endelig aftale om levering er først indgået ved købers modtagelse af vor skriftlige ordrebekræftelse, og kun indholdet af denne er glædende for os.

Betaling
Alle leverancer betales 30 dage netto efter fakturadato. Ved ikke rettidig betaling, beregnes morarenter og gebyr. For leverancer, hvor salgsprisen er aftalt i fremmed valuta, kan betaling finde sted, enten i den fremmede valuta eller i danske kroner, udregnet efter den på betalingsdagen officielle gældende valutakurs.

Emballage
Der godskrives ikke køberen noget for returneret emballage.

Leveringsdato
Leveringstiden er regnet fra det tidspunkt, hvor vi fra køber har modtaget alle oplysninger – såvel tekniske som kommercielle – som er nødvendige for afvikling af ordren.

Returnering
Standard lagervarer tages kun retur efter forudgående aftale. IKKE standard lagervarer tages ikke retur. Returvarer fremsendes franko. Eventuel kreditering vil ske med fradrag for omkostninger ved levering, samt returafgift på min. 20%.

Produktansvar
Forvolder en af os leveret vare skade, er vi kun ansvarlige, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes en fejl på produktet eller fejl/forsømmelser begået af sælger. Til dækning af sælgers eventuelle produktansvar er tegnet behørig forsikring.

Kvistgård den 20. april 2007